Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tân Châu

Ngày đăng : 07/01/2022
Tác giả : Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Vệ, phó Bí thư Thị ủy - CT. UBND thị xã; ông Đặng Văn Nê, UVBTV Thị ủy - Phó CT. UBND thị xã. Ông La Hồng Phong, UV.BTV Thị ủy - Phó CT. HĐND thị xã - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

   Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND và UBND thị xã trong công tác giám sát, lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP ở địa phương. Trong năm qua, từng cán bộ, đảng viên luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong công tác phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

   Tham mưu cho Thường trực HĐND thị xã tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp được chuẩn bị khá chu đáo và đảm bảo đúng luật định. Chất lượng của các kỳ họp HĐND thị xã ngày càng được nâng lên, hoạt động chất vấn của đại biểu và tổ đại biểu không ngừng được nâng chất. Bên cạnh đó, đã tham mưu giúp cho Thường trực HĐND thị xã tổ chức tốt họp Tổ Đại biểu tỉnh, tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp, đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, ghi nhận đầy đủ và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Đối với công tác văn phòng đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành Chương trình công tác về các giải pháp cần tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; Công tác tiếp dân của UBND thị xã được tổ chức thực hiện tốt vào ngày thứ năm hàng tuần; bộ phận tiếp dân phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho lãnh đạo thị xã giải quyết các đơn thư khiếu nại đảm bảo thấu tình, đạt lý và đúng pháp luật. Công tác văn thư - lưu trữ được lãnh đạo thường xuyên quan tâm, từ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện nhiều tiến bộ trong công tác quản lý văn bản đến, văn bản đi, Từ đó, đã giúp cho hoạt động của Thường trực HĐND thị xã và công tác chỉ đạo của UBND thị xã ngày càng phát huy được hiệu quả tích cực.

   Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan nhanh, mạnh và xuất hiện trên diện rộng đã tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, với vai trò là đơn vị cầu nối, Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan, tích cực tham mưu Thị ủy, UBND thị xã triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các đề xuất, giải pháp phù hợp, góp phần vào thành công chung của cả hệ thống chính trị thị xã trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tính đến thời điểm hiện nay.

   Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, yêu cầu mỗi đảng viên thực hiện nghiêm túc việc đăng ký làm theo, có theo dõi, kiểm tra để biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu và chấn chỉnh những hạn chế phát sinh, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                   

   Hội nghị cũng đã công bố Quyết định khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền của Tỉnh ủy và Quyết định khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy.

 

Trần Huyện

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .