Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phường, Xã

Phường Long Hưng

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : Thanh Nguyên
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: Tuyến dân cư Long Hưng, khóm Long Thanhj C, Phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (076) 3595932 - Fax: (076) 3595934 - Email: longhung@angiang.gov.vn

Lãnh đạo  Đảng Ủy Phường
Bí Thư

Nguyễn Thị Loan

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Bí Thư

Trần Thị Thanh Khoa

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Lãnh đạo  Ủy Ban Nhân Dân Phường
Chủ Tịch

Võ Văn Chong

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chủ Tịch

Nguyễn Định Vũ

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Lãnh đạo  Ủy Ban MTTQVN Phường
Chủ Tịch

Phan Hữu Tài

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chủ Tịch

Nguyễn Văn Triệu

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Lãnh đạo  Hội Đồng Nhân Dân Phường
Chủ Tịch

Trần Thị Thanh Khoa

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chủ Tịch

Trần Thị Minh Thư

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .