Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Tân Châu: Hội nghị triển khai, quán triệt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022

Ngày đăng : 24/11/2022
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Chiều ngày 23/11/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022. Đến dự có ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

   Theo Công văn số 656-CV/TU, ngày 22/11/2022 của Thị ủy triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022. Năm 2022, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tiếp tục thực hiện theo Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 cuae Bộ chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương gắn với kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú và công văn 635-CV/TU, ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ thị ủy về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý hằng năm.

                   

                   

    Về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

   Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” thì Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời xem xét, chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý và xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa ngay; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

   Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, đảm bảo tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2021 hoặc tiếp tục để xảy ra các khuyết điểm, hạn chế khác. Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp, lộ trình để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra.

   Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chậm nhất đến hết ngày 22/12/2022.

 

 

 

Minh Quý

 

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .