Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày đăng : 10/10/2021
Tác giả : Ngọc Minh - Nguồn: Theo TTXVN
Xem với cở chữ : T T T
Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và người dân An Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến diễn biến và kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa kết thúc thành công, tốt đẹp.

                   

   Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong nhiều nội dung quan trọng được Trung ương bàn, thảo luận và quyết định tại hội nghị lần này, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, rất quan tâm, đánh giá cao các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đưa ra tại hội nghị. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, nhiều vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống đã được Đảng ta nghiên cứu bổ sung, phát triển. Đặc biệt là quan điểm cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ông Hà cho rằng: Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, với việc xác định rõ quan điểm, ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, có nhiều đột phá đổi mới như: Quy định số 32-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này, cùng với quyết tâm chính trị và nỗ lực trong triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, ông Hà tin tưởng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá, kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức nghiêm trọng, tỉnh An Giang đã trải qua thời gian giãn cách xã hội dài nên đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, mặc dù tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng năm 2021 của tỉnh tăng trưởng dương nhưng đạt mức khá thấp. Do vậy, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành và địa phương cần nỗ lực, quyết tâm hơn, phấn đấu thực hiện đạt “mục tiêu kép”; từng bước chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, nhằm đạt kết quả cao nhất của năm 2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, các tháng còn lại của năm 2021, An Giang sẽ bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất; phải đảm bảo an toàn để mở cửa sản xuất, kinh doanh; xây dựng lộ trình, bộ quy chuẩn chuẩn bị cho việc mở cửa cho từng ngành, từng lĩnh vực; nghiên cứu xem ngành nghề nào có thể mở cửa sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế; thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Theo TTXVN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .