Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Triển khai thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân

Ngày đăng : 23/11/2021
Tác giả : Ngọc Minh
Xem với cở chữ : T T T
Để hoàn thành tốt công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn thị xã, ngày 22/11/2021, Uỷ ban nhân dân thị xã vừa có công văn số 2216/UBND-NC về việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Uỷ ban nhân dân phường, xã chỉ đạo rà soát, lập danh sách số công dân đủ điều kiện làm căn cước công dân trên địa bàn để phục vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân; phân công các ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an vận động, tuyên truyền trong nhân dân nắm rõ về thời gian, thủ tục, hồ sơ, đối tượng để thu nhận căn cước công dân trên địa bàn mình; chỉ thu nhận hồ sơ đối với người tiêm vắc xin 2 mũi hoặc 1 mũi sau 14 ngày, đối với người chưa tiêm vắc xin phải có test nhanh kháng nguyên trong thời gian 72 giờ. Lựa chọn địa điểm, bố trí lực lượng để việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã về quy trình, thủ tục hồ sơ bổ sung ngày, tháng sinh đối với trường hợp thiếu ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh để chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhằm đảm bảo thủ tục hồ sơ cấp Căn cước công dân theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã về thời gian, địa điểm, thủ tục hồ sơ, quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để người dân hiểu rõ đến các điểm thu nhận làm hồ sơ cấp căn cước công dân.

UBND thị xã cũng yêu cầu Công an thị xã thành lập các tổ công tác lưu động, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân phường, xã lựa chọn địa bàn cấp độ dịch cấp 1 (vùng xanh) là 300 hồ sơ/1 trạm/1 ngày, cấp độ dịch cấp 2 (vùng vàng) là 150 hồ sơ/1 trạm/1 ngày để tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả thu nhận hồ sơ căn cước công dân hàng ngày về Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân thị xã.

Việc triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.

 

Ngọc Minh

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .