Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Đưa Nghị quyết 20 vào thực tiễn góp phần phát triển nông nghiệp trên địa bàn thị xã

Ngày đăng : 20/09/2022
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Thị ủy, UBND thị xã luôn quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, khuyến khích các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn cuộc sống. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

                   

   Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tại thị xã đã chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng rau màu và cây ăn trái đạt chuẩn an toàn với diện tích 1.331 hecta cùng với 07 nhóm sản phẩm, gồm lúa gạo, rau màu, thủy sản, nấm ăn – nấm dược liệu, chăn nuôi, cây ăn quả, hoa – cây kiểng. Nổi bật, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao và nhiều mô hình đã, đang triển khai thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Trương Tấn Hồng, phó Chủ tịch UBND xã Long An cho biết: “Lợi thế của xã Nông thôn mới cũng như Nông thôn mới nâng cao, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, như là trồng xoài ứng dụng công nghệ cao, sử dụng pin năng lượng mặt trời, sử dụng điện thoại thông minh điều khiển từ xa, nhằm để giảm chi phí về phân bón cũng như vật tư nông nghiệp. Hiện nay, bà con tham gia nhiều mô hình khác nữa, làm ăn rất là hiệu quả; bà con cũng mong muốn tiếp tục sẽ nhân rộng ra các mô hình này, địa phương cũng tranh thủ nguồn vốn của tỉnh cũng như của thị xã để bà con mình thực hiện nhiều mô hình nữa”.

                   

   Trong 10 năm qua, khoa học công nghệ luôn gắn bó với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thị xã, giúp nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó, bình quân từ năm 2007-2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt 11,83%; chỉ tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, đã làm thay đổi tư duy sản xuất, tập quán, thói quen canh tác của nông dân, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01 hecta đạt hơn 186 triệu đồng/năm, tăng trên 100 triệu đồng so với năm 2007. Ngành chăn nuôi, nông dân đã tập trung phát triển theo hướng an toàn sinh học, toàn thị xã hiện có 20 mô hình chăn nuôi lươn, gà, vịt trên đệm lót sinh học. Nuôi trồng thủy sản tăng về diện tích lẫn sản lượng, bên cạnh, tại cồn Vĩnh Hòa đã được tỉnh quy hoạch thành vùng sản xuất công nghệ cao, nhiều dự án được đầu tư phát triển, như Công ty Cổ phần Cá tra Việt – Úc; Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn với chương trình phát triển giống cá tra 03 cấp, cung cấp khoảng 01 tỷ con giống mỗi năm cho thị trường. Bà Võ Thị Loan, Trưởng phòng Kinh tế thị xã, cho biết thêm: “Hàng năm, thị xã tổ chức tuyên truyền văn bản pháp luật về Khoa học công nghệ, qua đó, phổ biến các chương trình cũng như định mức hỗ trợ các cơ sở cũng như doanh nghiệp trong các ứng dụng khoa học Công nghệ. Bên cạnh đó, tổ chức cho những nông dân đi khảo sát trong và ngoài tỉnh các mô hình tiến bộ, hiện đại, để cho người dân học hỏi kinh nghiệm, rồi tham gia các hội chợ trưng bày các sản phẩm, để mà người dân có điều kiện mở rộng thị trường tiếp cận với những ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại của các địa phương”.

                   

   Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hướng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nhân dân, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình, đã góp sức cùng nông dân trong quá trình sản xuất mang lại hiệu quả. “Thông qua nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới để hỗ trợ người dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, như là các mô hình nhà lưới, nhà màng trong ươm cây giống, trồng dưa lưới, rồi hệ thống tưới phân, tưới nước có bộ điều khiển từ xa để mà người dân có điều kiện tiếp cận với những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào các sản xuất của mình”- Bà Võ Thị Loan, cho biết.

                   

   Năm 2021 trên địa bàn thị xã, tổ kiểm tra tiến độ và nghiệm thu cơ sở vật chất hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình công nghệ cao thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thị xã cũng vừa tiến hành khảo sát 08 mô hình công nghệ cao, trong đó, có 07 mô hình được nhận vốn hỗ trợ 50 triệu đồng và 01 mô hình ương cá chình giai đoạn từ cá hương lên cá giống trong gièo ứng dụng công nghệ cao tại xã Vĩnh Xương với vốn hỗ trợ 200 triệu đồng. Là một trong những nông dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mít ứng dụng công nghệ cao, tưới tiết kiệm kết hợp bón phân điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh và hệ thống camera quan sát cho khu vườn được hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chú Nguyễn Văn Đực, xã Tân An chia sẻ: “Làm công nghệ cao này đem nhiều lợi ích tốt lắm, tại vì mình muốn tưới là mình bấm điện thoại, mình tưới, mình muốn hẹn giờ chừng nào nó tắt thì tự động nó tắt. Với lại mình khỏi ra công, tốn công tưới bằng dây. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho nông dân vậy là rất là tốt, tại vì nông dân bây giờ mần vốn liếng không có nhiều, Nhà nước hỗ trợ đầu tư vậy là dân người ta đồng tình”.

                   

   Thực hiện các chương trình, đề án ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn nhằm tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất nông nghiệp như thực hiện Chương trình 01 Phải 05 Giảm, vận động nhân dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và đẩy mạnh tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã. Đồng thời, thực hiện đề án dạy nghề, tập huấn, huyến luyện cho nông dân để tạo điều kiện nông dân tiếp cận những thành tựu khoa học hiện đại và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, qua 10 năm đã tổ chức hơn 400 lớp với hơn 12.000 học viên tham gia, từ đó, giúp phát triển kinh tế nông hộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

   Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 20, đối với lĩnh vực nông nghiệp, thị xã vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, như nhu cầu về vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là rất lớn, trong khi đó, nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật… còn hạn chế. Bên cạnh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn trong công tác quy hoạch và bao tiêu sản phẩm; các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ trong nông nghiệp chưa bền vững, phát triển vùng chuyên canh rau màu còn gặp nhiều khó khăn do chưa thiết lập được vùng chuyên canh. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không ổn định, trong khi chi phí đầu tư có chiều hướng tăng cao. Xác định được những khó khăn còn tồn tại trong quá trình sản xuất nông nghiệp, định hướng trọng tâm trong thời gian tới, thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, gắn với ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, trong đó, tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ vào đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những năm tiếp theo đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bà Võ Thị Loan, cho biết thêm: “Để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho người dân, cần tập trung một số vấn đề, như lựa chọn giống sản phẩm phù hợp rồi cải thiện, cải tạo và bảo vệ tài nguyên đất và nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện tốt khâu liên kết, tiêu thụ sản phẩm, để phát triển nông nghiệp bền vững”.

                   

   Có thể thấy rằng, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20, hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, đây cũng là một trong những thế mạnh và động lực phát triển kinh tế - xã hội của thị xã vùng biên. Tin tưởng, từ những kết quả thực tiễn đạt được, trên địa bàn thị xã sẽ ngày càng có nhiều những mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, đời sống nông dân được nâng cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại thị xã nói riêng và tỉnh nhà An Giang nói chung.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .