Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Ngày đăng : 02/04/2024
Tác giả : Thanh Thúy
Xem với cở chữ : T T T
Từ ngày 01/4/2024, đồng loạt các địa phương trên địa bàn thị xã Tân Châu ra quân tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

                   

   Theo đó, các điều tra viên thực hiện thu thập, điều tra sơ bộ theo mẫu quy định, với các thông tin như: xác định nhân khẩu thực tế thường trú, cách hỏi và ghi phiếu chi tiết theo từng nhóm thông tin, tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; nhà ở và điều kiện sống. Điều tra viên đến từng nhà hỏi trực tiếp, ghi thông tin câu trả lời vào phiếu điện tử, trên thiết bị di động…. 

                   

   Trước đó, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, nội dung liên quan đến tổng điều tra; nắm bắt được quy mô của cuộc Tổng điều tra và thấy rõ nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên, tạo sự đồng thuận và phối hợp của người dân với chính quyền…. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2024.

   Việc điều tra dân số và nhà ở nhằm phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu hàng năm, từ đó đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2025, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030./.

 

 

 

Tin, ảnh Thanh Thúy

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .