Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Phú Vĩnh: Tổng kết thực hiện xây dựng NTM năm 2022 và phương hướng trọng tâm năm 2023

Ngày đăng : 06/02/2023
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND xã Phú Vĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2022 và phương hướng trọng tâm năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh chủ trì hội nghị.

                   

   Năm 2022, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Phú Vĩnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, gắn với thực hiện nông thôn mới nâng cao được 22 cuộc có trên 600 lượt người tham dự, thông qua các buổi sinh hoạt nội bộ, các buổi họp dân... Trong đó, nội dung chủ yếu là tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp tiến bộ khoa học, kỹ thuật và giữ gìn an ninh trật tự địa phương… Kết quả, thực hiện xây dựng NTM theo Quyết định 1260 đạt 14/19 tiêu chí và 48/57 chỉ tiêu; và 12/19 tiêu chí; 55/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 1261 của UBND tỉnh.

                   

   Đồng thời, các mô hình ấp tự quản bảo vệ môi trường, đoạn đường không rác, mô hình đèn đường, mô hình hàng rào cây xanh, tổ phụ nữ tương trợ mua bảo hiểm y tế, thực hiện phân loại rác tại nguồn, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; đăng ký xây dựng gia đình văn hóa… được duy trì và hoạt động có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm. Địa phương phối hợp với Ngân hàng CSXH thị xã, các đoàn thể xét vay vốn tín dụng với số tiền trên 2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho hộ nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập bằng các mô hình chăn nuôi. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất nhà cho các hộ nghèo yên tâm làm kinh tế cải thiện nguồn thu nhập cho gia đình. Tính đến nay, xã còn 14 hộ nghèo/2.588 hộ, tỷ lệ 0,54%, 45 hộ cận nghèo/2.535 hộ, tỷ lệ 1,78% (đã trừ những hộ thuộc hộ BTXH); tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn xã là 2,32%.

                   

   Phương hướng trọng tâm 2023, tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, cập nhật hồ sơ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới theo Quyết định 1260, phấn đấu đạt thêm 05 tiêu chí và 09 chỉ tiêu, nâng tổng số tiêu chí đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu; Đồng thời, phấn đấu đạt thêm 07 tiêu chí hoàn thành 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 1261 của UBND tỉnh.

                   

   Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh đã phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách lĩnh vực, Ban phát triển Nông thôn mới các ấp, đồng thời, đề nghị UBMTTQVN xã, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nhận thức rõ về xây dựng nông thôn mới nâng cao; đối với mỗi đoàn thể phải xây dựng mô hình về cảnh quan môi trường trên địa bàn ấp mình phụ trách và hỗ trợ ấp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn; quản lý tốt nguồn vốn vay trên địa bàn nhằm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động người dân khi vay vốn chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường, quyết tâm thực hiện hoàn thành xây dựng NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .