Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Ngày đăng : 12/10/2021
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc các Báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thị xã có ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy.

                   

   Theo đó, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng, khóa XIII diễn ra từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung như: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

                   

   Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tập trung, tuyên truyền nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, trong đó tập trung vào các nội dung trong Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Bài phát biểu khai mạc, phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các nội dung được cung cấp tại Hội nghị thông báo nhanh này để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên về thành công của Hội nghị; cũng như tuyên truyền một số vấn đề về KT-XH 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2021 và năm 2022; tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội để thống nhất ý chí và hành động về tình hình kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

 

Minh Quý

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .