Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Hội nghị trực tuyến Triển khai các văn bản Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày đăng : 22/09/2022
Tác giả : Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
Sáng 22/9/2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 80/QĐ-TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật và Công văn số 21 ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Thông báo 20.

   Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

   Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy; ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tham dự tại điểm cầu hội trường Thị ủy Tân Châu.

                   

   Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Chính cho biết, tổng kết Quy định 105/QĐ-TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 105), Bộ Chính trị đánh giá, qua 5 năm tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái 180.516 lượt cán bộ; trong có 6.003 lượt cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Việc thực hiện Quy định 105 tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt cũng như lâu dài… Bên cạnh những ưu điểm, Bộ Chính trị cũng nên lên những hạn chế, bất cập và nguyên nhân chủ yếu.

                   

   Từ những đánh giá việc thực hiện Quy định 105, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 80 trên cơ sở kế thừa nhiều nội dung còn phù hợp của Quy định 105 và bổ sung, sửa đội một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiẹn nay.

   Trên cơ sở đó, ông Mai Văn Chính đã nêu lên những điểm mới, nội dung quan trọng của Quy định 80 (6 chương, 34 điều và 3 phụ lục); triển khai Thông báo 20 và Công văn 21. Đồng thòi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, triển khai thực hiện.

   Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo đảng ủy các cơ quan trung ương, các địa phương đã nêu lên những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện bố trí, bổ nhiệm, kỷ luật, cho cán bộ từ chức, thôi công tác...

   Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác cán bộ.

 

 

 

Trần Huyện

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .