Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Thực hiện chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2023 trên địa bàn thị xã

Ngày đăng : 18/05/2023
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch số 865 về việc thực hiện chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2023 trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Theo kế hoạch, các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể và địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai.

Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã chịu trách nhiệm về chuyên môn tổ chức các lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, tổ chức các lớp phổ cập bơi nhằm phát triển phong trào bơi trong trường học và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ bơi lội phòng, chống đuối nước trẻ em ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp tổ chức Hội thi bơi lặn cứu đuối cấp thị xã và tham dự Hội thi bơi lặn, cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang năm 2023”; Phối hợp ch Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để lựa chọn cách thức huy động lực lượng, hình thức tổ chức dạy bơi phù hợp tình hình, điều kiện thực tế nhưng phải đảm bảo chất lượng và an toàn. Bên cạnh, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cơ bản của môn bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước và phương pháp sơ cấp cứu cho công chức, viên chức, cộng tác viên xã, phường và giáo viên thể dục thể thao trường học các cấp, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ xã, phường tổ chức dạy bơi cho trẻ em, đạt từ 95% kế hoạch trở lên và đảm bảo yêu cầu về chuyên môn.

Bên cạnh, Trung tâm Y tế thị xã chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường cử cán bộ tham gia hỗ trợ các lớp dạy bơi cho trẻ em ở cơ sở khi cần thiết. Phối hợp vớiTrung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tình nguyện, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sơ cứu tai nạn đuối nước ban đầu cho hội viên và tình nguyện viên. Hội chữ thập đỏ trang bị phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng sơ cấp cứu đuối nước, cũng như ứng phó kịp thời khi cần. Vận động cộng đồng tham gia cứu nạn, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em bị tai nạn đuối nước.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em tại các hồ bơi ở các trường tiểu học và các hồ bơi tư nhân. Có thể tổ chức phổ cập bơi lồng ghép vào Lễ phát động “Toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống tai nạn đuối nước” năm 2023. Tổ chức dạy bơi cho trẻ em, đạt từ 95% kế hoạch trở lên và đảm bảo yêu cầu về chuyên môn; Kêu gọi đầu tư xây dựng hồ bơi theo hình thức xã hội hóa, vận động các cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí mở lớp phổ cập bơi tại địa phương, thành câu lạc bộ bơi lội để tổ chức hoạt động theo hình thức xã hội hóa; tăng cường các hoạt động cải tạo môi trường, loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước như: trang bị biển báo và làm hàng rào ở những nơi ao hồ, sông nước nguy hiểm.

Yêu cầu công tác triển khai Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, tạo được sự hưởng ứng của toàn dân và trẻ em tham gia. Bên cạnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đóng góp cho việc triển khai Kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em thị xã Tân Châu năm 2023. Đồng thời, công tác tổ chức phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định của ngành Y tế.

Thực hiện chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2023 trên địa bàn thị xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về quản lý tổ chức các hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em. Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục...Từng bước hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, góp phần đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội, tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Đồng thời,  chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây tai nạn đuối nước trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, nâng cao năng lực chuyên môn về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên từ thị xã đến cơ sở.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .