Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

BHXH thị xã Tân Châu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày đăng : 21/06/2022
Tác giả : Ngọc Minh
Xem với cở chữ : T T T
Ngày 20/6/2022, BHXH thị xã Tân Châu vừa có Báo cáo số 28/BC-BHXH việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND và cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2022.

   Theo đó, ý kiến của cử tri xã, phường, phản ánh:

   

   Năm 2019, Bưu điện Tân Châu, phối hợp với BHXH tổ chức hội nghị tư vấn khánh hàng tham gia BHXH. Khi tư vấn nói rất nhiều về chế độ đãi ngộ khi người dân tham gia nào là đóng tiền hàng tháng thì nhân viên Bưu điện đến nhà thu, giá cơ bản một mức đóng, sau 05 năm sẽ có nhiều chế độ đãi ngộ hợp lý. Khi đó người dân thấy được lợi ích của việc tham gia này nên rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, BHXH tự động nâng giá đóng hàng tháng lên từ 138.000 đồng/tháng lên 297.000 đồng/tháng (tăng 159.000) mà hai cơ quan không cho biết lý do như thế nào. Khi người dân phản ánh thì nhân viên Bưu điện chỉ nói không tham gia nữa thì sẽ được trả tiền lại (đóng bao nhiêu trả lại bấy nhiêu), rồi hướng dẫn người dân xuống văn phòng “ Một cửa” của thị xã làm thủ tục nhận tiền lại.

   Qua nội dung nêu trên, xét thấy quyền lợi của người dân bị xem nhẹ, khi thu tiền thì nhân viên Bưu điện tới nhà thu đầy đủ. Nhưng khi BHXH trả tiền lại cho người dân thì phải bắt đi lòng vòng … Trong đó có trường hợp tham gia từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021 là 2 năm 9 tháng (33 tháng) x 138.000/tháng = 4.454.000 đồng, nhưng khi được nhận lại chỉ 3.779.616 đồng, mất 775.000 đồng.

   Khi người dân thấy thiệt thòi không giống như lời nói của nhân viên Bưu điện đóng nhiêu trả nhiêu thì có hỏi chỗ nhân viên bộ phận một cửa của thị xã thì trả lời “ chỉ tiếp nhận hồ sơ có gì qua hỏi bên Bưu điện, khi qua nhận tiền bên Bưu điện người dân tiếp tục hỏi thì được trả lời là chỉ có cấp tiền có gì qua hỏi bên “Một cửa”. Đề nghị ngành chức năng sớm có trả lời thỏa đáng (cử chi phường Long Châu, và xã Long An).

 

   Những nội dung trên BHXH thị xã Tân Châu trả lời, như sau:

 

 

 

 

 

 

 

   * Ý thứ 1

 

 

   Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

   Thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022 mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng. Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên (từ 138.600 đồng lên 297.000 đổng) và mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của Nhà nước cũng tăng theo (từ 15.400 đồng lên 33.000 đổng).

   Ngày 24/12/2021, BHXH tỉnh đã có Thông báo số 2233/TB-BHXH, Thông báo về mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 theo mức chuẩn nghèo đa chiều mới. BHXH thị xã có gởi cho Đài truyền thanh thông báo trên hệ thống phát thanh của thị xã và tất cả các đại lý thu trên địa bàn thị xã, nhằm thông báo đến người dân đã tham gia BHXH tự nguyện biết và thực hiện.

                   

   * Ý thứ 2.

 

 

   Việc thu tiền nhân viên Bưu điện tới nhà thu của người dân, nhằm hỗ trợ người dân hạn chế đi lại. Khi người dân không muốn tham gia nữa mà lãnh chế độ BHXH một lần thì phải đến bộ phận “Một cửa” UBND thị xã để làm thủ tục, nhằm đảm bảo giải quyết chế độ đúng người thụ hưởng.

   Trường hợp tham gia từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021 là 2 năm 9 tháng (33 tháng) x 138.000/tháng = 4.454.000 đồng, nhưng khi được nhận lại chỉ 3.779.616 đồng, mất 775.000 đồng.

   Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13, mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH. Vì vậy, BHXH thị xã đã giải quyết chế độ đúng theo Luật BHXH (đính kèm Quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần và Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội của trường hợp nêu trên)

   Còn về việc nhân viên Bưu điện trả lời đóng bao nhiêu trả lại bấy nhiêu là không đúng theo quy định của Luật BHXH.

 

 

 

 

   * Ý thứ 3.

 

 

   Về việc nhân viên bộ phận “Một cửa” của thị xã thì trả lời, BHXH thị xã đã làm việc trực tiếp với cán bộ “Một cửa” để xác minh, làm rõ. Kết quả không đúng với phản ánh của cử chi, cụ thể:

   Khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ “Một cửa” có vận động người tham gia BHXH tự nguyện đóng tiếp để đủ thời gian hưởng chế độ chính sách của Nhà nước và có hỏi lý do tại sao rút, và nếu rút 1 lần sẽ nhận lại không đủ số tiền đã nộp. và người nộp hồ sơ cũng có hỏi là số tiền nhận lại được nhiêu, cán bộ “Một cửa” cũng trả lời là chuyển hồ sơ về BHXH để cán bộ nghiệp vụ tính, (do khách đông em không có thời gian để tính), đến ngày hẹn trả đến Bưu điện nhận tiền có quyết định mới biết được số tiền. chứ không có chỉ qua Bưu điện hỏi như lời cử chi phản ánh.

 

Ngọc Minh

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .