Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng : 08/11/2023
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Chiều ngày 8/11/2023, Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11. Đến dự có bà Cù Thị Tuyết Mai, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã.

                   

   Tại hội nghị các đại biểu được nghe các chuyên đề: nội dung quy định về chứng thực theo Nghị định 23 của Chính Phủ và văn bản hướng dẫn; Thông tư số 05/2023/TT-BTP ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương; một số nội dung về quy định pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch và xử lý vi phạm hành chính.

   Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.  

 

 

 

Minh Quý 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .