Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Thực hiện kế hoạch số 128 về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ngày đăng : 06/07/2024
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã Tân Châu vừa ban hành kế hoạch 1190/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 17/05/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

                   

   Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thị xã tham mưu, quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên trao đổi, phối hợp với doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về thị trường tiếp nhận lao động, nhu cầu tuyển chọn lao động, các vướng mắc, khó khăn trong công tác tuyển chọn lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

   Công an thị xã phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường tuyên truyền để người dân nêu cao cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là một số đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội để lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, thủ tục liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp phép, lợi dụng danh nghĩa hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, lôi kéo, tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài bất hợp pháp.

                   

   Các ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, thông tin về thị trường lao động, về phong tục tập quán, chính sách pháp luật của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc; phối hợp với các ngành chuyên môn, các doanh nghiệp vận động đoàn viên, hội viên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho Nhân dân trên địa bàn. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tuyển lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động trong quá trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý chặt chẽ thông tin người lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thị trường lao động, thời hạn hợp đồng lao động, doanh nghiệp đưa đi). Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn. Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người lao động về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như chấp hành pháp luật của nước tiếp nhận, không vi phạm hợp đồng lao động. Vận động người lao động đang cư trú làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài về nước.

 

 

 

Tin, ảnh Thúy Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .