Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Linh hoạt cách làm trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã

Ngày đăng : 24/10/2022
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Vào ngày 22/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1260 về Bộ Tiêu chí xã Nông thôn mới(NTM) và Quyết định 1261 về Bộ Tiêu chí xây dựng NTM nâng cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2025. Trên nền tảng thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, tại các địa phương trên địa bàn thị xã Tân Châu cũng đang tập trung rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới để đảm bảo thực hiện xây dựng NTM theo lộ trình đề ra.

                   

   Theo bộ tiêu chí xã NTM tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025, gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu và bộ tiêu chí xã NTM nâng cao là 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu, đây là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng NTM và NTM  nâng cao; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “xã NTM” và “xã NTM nâng cao”; đồng thời, cũng là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

   Trong tháng 08, tháng 09 vừa qua, UBND thị xã Tân Châu cũng đã tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra quá trình xây dựng NTM và NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới của các xã, nhằm nắm lại kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để kịp thời có những hướng dẫn, giải pháp cho các địa phương thực hiện theo Bộ tiêu chí mới. Bà Võ Thị Loan, Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho, biết thêm: “Giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu của thị xã phát triển thêm 05 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM,  để đạt được mục tiêu đề ra, sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nông thôn mới, tuyên truyền cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng NTM, thực hiện NTM đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án phát triển NTM trong chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, phát triển xây dựng toàn diện điện – đường - trường – trạm, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, cải thiện về đời sống cũng như là tinh thần, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp”.

                   

   Về xã NTM nâng cao đầu tiên của thị xã, diện mạo nông thôn xã Long An đã có nhiều thay đổi, khoác lên mình chiếc áo mới khang trang, sạch đẹp, trong đó, nổi bật là khơi dậy được tinh thần tham gia đóng góp, xây dựng trong nhân dân. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Long An đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thông qua các các buổi tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nghị, họp dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình, duy trì thực hiện các cuộc vận động, mô hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình “Đoạn đường không rác”, “Phụ nữ tương trợ mua BHYT”, “Đoạn đường hoa”, “đèn đường, cột cờ”, “cất nhà từ thiện”… được nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện.  Nổi bật năm 2022, địa phương đã thực hiện hoàn thành bê tông hóa đường lộ cũ Long An – Châu Phong giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2. “Sau khi làm rồi, người dân ai cũng hoan nghênh, con đường rất là mát mẻ, an toàn, ai cũng khen. Nếu mà địa phương mình làm dân tin tưởng rồi cái gì cũng được hết trơn, dân mần ăn rất là phát triển mau lên”- chú Nguyễn Văn To, ấp Long Hiệp, xã Long An chia sẻ.

                   

   Bên cạnh, để nâng cao thu nhập người dân, xã Long An đã thực hiện các giải pháp như tuyên truyền vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tham gia các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, như hệ thống tưới nước, bón phân phun mưa có hẹn giờ, mô hình chăn nuôi bò, trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế, hỗ trợ vay vốn tín dụng để phát triển kinh tế gia đình, từ đó, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 là gần 62 triệu đồng. Ông Trương Tấn Hồng, phó Chủ tịch UBND xã Long An, cho biết thêm: “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong người dân, để người dân hiểu được xây dựng NTM, người dân là chủ thể, từ đó, nhân dân đã tích cực tham gia cùng với địa phương, ví dụ như mình làm con đường dân sinh, bà con cũng mạnh dạn tham gia đóng góp tiền của, góp sức vô để thực hiện, đến thời điểm này, bộ mặt NTM nâng cao xã Long An rất là khang trang, bà con mình rất là phấn khởi”.

                   

   Qua quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng NTM, các địa phương đang gặp khó khăn vì số chỉ tiêu thực hiện tăng lên so với bộ tiêu chí trước đây, tuy nhiên, với sự chủ động, hướng dẫn của Văn phòng điều phối xây dựng NTM thị xã, các địa phương cũng đang tập trung rà soát và đề ra lộ trình thực hiện. “Để thực hiện theo bộ tiêu chí mới theo Quyết định 1260 và Quyết định 1261 về thực hiện NTM nâng cao của UBND tỉnh, qua rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí cũ thì bộ tiêu chí mới tăng một số chỉ tiêu, từ đó, địa phương cũng triển khai trong Đảng bộ và nhân dân để nắm, để cùng nhau thực hiện, tiếp tục rà soát lại những tiêu chí không đạt, để mình xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện cho đạt, từ nay đến cuối năm 2022 theo bộ tiêu chí mới của UBND tỉnh đề ra”- Ông Trương Tấn Hồng, cho biết.

                   

   Đối Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thị xã, các phòng, ban phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ thị xã đến xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm và giai đoạn để kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong tham gia đóng góp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bà Võ Thị Loan, Trưởng phòng Kinh tế thị xã, cho biết thêm: “Thực hiện tốt đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập trung vận động người dân nâng cao, đổi mới tư duy trong sản xuất, thực hiện môi trường NTM xanh, sạch, đẹp”.

                   

   Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần tham gia của nhân dân, việc thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Tân Châu sẽ đạt được những kết quả tích cực, hướng đến xây dựng đời sống mới trong nhân dân và đảm bảo thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra.

 

 

 

Bài, ảnh Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .