Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Tăng cường tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Ngày đăng : 11/01/2022
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường tuyên truyền an toàn điện và công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thị xã.

                   

   Theo kế hoạch, đối với công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện, Công an thị xã trong quá trình tuần tra, kiểm soát phương tiện vận tải chú trọng những phương tiện vi phạm chiều cao, không đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện trong quá trình lưu thông. Phòng Quản lý Đô thị thị xã trong công tác thẩm định cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình cần chú ý đến những vị trí có công trình lưới điện cao áp. Đội Quản lý Trật tự Đô thị thị xã và UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn; chú trọng những tuyến đường, khu vực có lưới điện cao áp.

                   

   Bên cạnh, Điện lực Tân Châu, Xí nghiệp Điện nước Tân Châu thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thuộc quản lý nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn những trường hợp vi phạm phát sinh mới, báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để phối hợp xử lý; Đồng thời, trong công tác tuyên truyền,  UBND các xã, phường định kỳ thực hiện phát thanh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, cảnh báo các hành vi nguy hiểm, như: Thả diều, bắn kim tuyến gần đường dây, sử dụng vật bay gây mất an toàn lưới điện cao áp; sử dụng điện rà cá, bẫy chuột; trộm cắp vật tư, thiết bị của công trình điện. 

                   

   Điện lực Tân Châu, Xí nghiệp Điện nước Tân Châu thực hiện phát tờ rơi, treo băng rôn, pano tuyên truyền; phát thanh lưu động,… tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, chú trọng những khu vực có nhiều trường hợp vi phạm an toàn điện, nhằm tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm hạn chế thấp nhất sự cố, tai nạn điện, đảm bảo an toàn trong cung ứng và sử dụng điện, giúp bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng người dân, cũng như thực hiện tiêu chí nông thôn mới về điện tại các xã.

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .