Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Tân Châu: Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện đại hội MTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày đăng : 06/05/2024
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
UBMTTQVN thị xã Tân Châu vừa tổ chức hội nghị đóng góp văn kiện đại hội đại biểu MTTQVN thị xã, MTTQVN tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và và Điều lệ MTTQVN. Ông Huỳnh Văn Minh, UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã chủ trì hội nghị.

                   

                   

   Hội nghị đã thông qua Công văn số 2675/MTTQ-BTT ngày 03/04/2024 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang về việc xin ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQVN khóa IX và dự thảo Chương trình hành động mới trong dự thảo báo cáo chính trị đại hội; Đề án nhân sự ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

                  

   Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo văn kiện đại hội và đều thống nhất với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ vì sự phát triển bền vững của thị xã Tân Châu ” mà Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lựa chọn. Đồng thời, đóng góp các ý kiến liên quan đến hình thức trình bày văn kiện, chỉnh sửa câu từ cho phù hợp; nêu rõ hơn phần hạn chế, tránh dùng các từ chung chung, không rõ nghĩa; bổ sung tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chuyển đổi số, công tác phản biện xã hội, giải thích thêm về các thành viên ứng cử trong Đề án nhân sự ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

                   

   Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Minh, UVBTV thị ủy – Trưởng Ban dân vận thị ủy – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, đây sẽ là những tư liệu quan trọng giúp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị cho Đại hội MTTQ Việt Nam xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/5/2024 tới; MTTQ Việt Nam thị xã xem đây là phương pháp để thực hiện trong chỉ đạo đại hội, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, văn kiện đại hội sẽ đảm bảo yếu tố kế thừa, phát huy và đổi mới. Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền để mọi người dân tham gia góp ý kiến cho Văn kiện đại hội, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đề ra./.

                                                                     

 

 

Thúy Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .