Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Nông nghiệp

Tân Châu: Hội thảo nghiên cứu một số biện pháp xử lý ra hoa và đánh giá hiệu quả kinh tế trên cây nhãn Ido

Ngày đăng : 15/05/2023
Tác giả : Hạnh Phúc
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 15/5/2023, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã tổ chức hội thảo nghiên cứu một số biện pháp xử lý ra hoa và đánh giá hiệu quả kinh tế trên cây nhãn Ido, trên địa bàn phường Long Phú.

                   

   Tại buổi hội thảo nông dân được nghe ông Huỳnh Văn Chúc, phó Trưởng trạm TT & BVTV thị xã báo cáo về quy trình xử lý, thực nghiệm, các yếu tố ảnh hưởng đến đậu trái, rụng hoa, trái. Với diện tích thực hiện 1,0 ha; mật độ cây 330 cây/ha, tuổi cây 04 năm, bắt đầu thực hiện từ vụ Đông Xuân 2022 – 2023. Trạm đã tiến hành trồng thực nghiệm với 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức thực hiện 5 cây, bố trí theo kiểu ngẫu nhiên. Trong đó, 4 nghiệm thức thí nghiệm và 1 nghiệm thức đối chứng, có hai thí nghiệm không có kết quả, còn lại là hai thí nghiệm kết quả khả quan, tỉ lệ đọt ra hoa là 100%.

                   

   Hướng dẫn các bước xử lý ra hoa như làm đọt, ức chế sinh trưởng, tạo mầm hoa. Các yếu tố ảnh hưởng đến đậu trái và rụng hoa, trái như thời tiết, dinh dưỡng, dịch hại, phân bón phù hợp với từng thời điểm. Hội thảo cũng thảo luận ước tính hiệu quả kinh tế, chi phí, tổng thu, lợi nhuận đối với mỗi nghiệm thức thực hiện. Tại buổi hội thảo, nông dân cũng tiến hành tham quan thực tế vườn nhãn.

   Thông qua hội thảo nhằm giúp nông dân có những biện pháp chăm sóc phù hợp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng trái và duy trì được diện tích trồng nhãn Ido trên địa bàn thị xã trong thời gian tới./.

 

 

 

Tin, ảnh Hạnh Phúc

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .