Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023 - 2025

Ngày đăng : 24/08/2023
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch 1567 về việc Truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2023 – 2025.

                  

   Theo đó, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025, với mục tiêu có 100% các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm, trong đó có triển khai các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thực hiện nông thôn mới. Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã và cấp xã thường xuyên cập nhật về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh và địa hương; đồng thời, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản ánh về xây dựng nông thôn mới. Có 100% các đơn vị sử dụng đúng, hiệu quả biểu trưng (logo) nông thôn mới và logo OCOP cho các hoạt động truyền thông, tuyên truyền có liên quan. Bên cạnh, UBND thị xã có ít nhất 02 chuyên mục được phát sóng hàng tháng trên Đài truyền thanh thị xã và có Chuyên trang, chuyên mục về các nội dung truyền thông, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn. Có 100% xã có ít nhất 04 chương trình phát thanh/tháng về xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP trên đài truyền thanh xã. Phối hợp, hưởng ứng tham gia các cuộc thi, các diễn đàn, tọa đàm đối thoại chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP. Hàng năm, gửi bài đóng góp xây dựng chuyên mục trên Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và Báo An Giang về Chương trình nông thôn mới và Chương trình OCOP. Biên soạn và in ấn, cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tập huấn, kỷ yếu, sổ tay, chuyên đề,…về xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP. Tham gia các lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền và truyền thông, nghiệp vụ báo chí (về phương pháp viết tin, bài), về sáng tác, biên tập các tiết mục, chương trình thông tin cổ động về xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP.

                   

   Với thông điệp chung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là: Nông thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”.  trong đó, tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP.

                   

   Truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2023 – 2025 nhằm đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận trong triển khai thực hiện từ Trung ương đến địa phương; góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Tân Châu.

 

 

 

Tin, ảnh Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .