Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng : 24/09/2021
Tác giả : Bảo Thưởng - Nguồn: Theo baoangiang.com.vn
Xem với cở chữ : T T T
Phát huy những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, ngày 28-7-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

   Một trong những mục tiêu cụ thể được đề ra là đến cuối năm 2024, thị xã có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đạt chuẩn 9/9 xã, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn. Sau năm 2024, các xã đạt chuẩn NTM sẽ được duy trì, giữ vững tiêu chí, chỉ tiêu và nâng chất để có thêm xã Phú Vĩnh, Tân An đạt chuẩn NTM nâng cao (cùng với xã Long An đạt chuẩn NTM nâng cao trước đó). Trong tổng số 14 đơn vị hành chính trên địa bàn, phường Long Thạnh, Long Châu, Long Hưng, Long Sơn và Long Phú sẽ đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

                   

  Liên kết trong sản xuất, nông dân không còn lo đầu ra cho sản phẩm

   Nét nổi bật trong xây dựng NTM trên địa bàn TX. Tân Châu hơn 5 năm qua nằm ở chỗ, xây dựng NTM xuất phát từ mong muốn của nhân dân. Từ mong muốn đó, cấp ủy có chủ trương cho UBND xã thành lập Ban Quản lý NTM. Khi có đề án, địa phương tiến hành xem xét, tiêu chí nào đã đạt, tiêu chí nào chưa đạt để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện.

   “Phương châm trong xây dựng NTM là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Phương châm này tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ.

   Chính từ chỗ phát huy dân chủ ở cơ sở, người dân là chủ thể của quá trình xây dựng NTM, nên khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM hay NTM nâng cao, tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản được khắc phục. Từ đó, làm cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn trở nên ý nghĩa hơn, tránh việc chạy theo chỉ tiêu, thành tích để khi địa phương đạt được chuẩn NTM, hàng loạt vấn đề xảy ra, gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân. Hiện nay, xã Phú Vĩnh đang đề ra kế hoạch xây dựng NTM nâng cao.

   “Cuối năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bà con chúng tôi rất vui mừng. Mừng vì đời sống được cải thiện, đường cộ nội đồng được khôi phục, thương lái đưa phương tiện đến tận ruộng mua nên giá cao. Quan hệ giữa người với người, giữa người dân với chính quyền địa phương trở nên gần gũi, mật thiết, từ đó những vấn đề phát sinh trong cuộc sống được giải quyết kịp thời. Tôi thấy đó là điều rất hạnh phúc” - bà Trần Thị Lành (người dân xã Phú Vĩnh) chia sẻ.

                   

   Mai vàng Tân Châu là loại cây giảm nghèo cho người dân địa phương

  Nhìn nhận những kết quả đã đạt trong xây dựng NTM trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thị xã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, tạo nhiều thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất, hàng nông sản đi tiêu thụ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể. Số hộ nghèo ngày càng giảm; số hộ khá, giàu tăng lên. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn thị xã giảm dần, lao động qua đào tạo tăng lên; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện…

   Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu về xây dựng NTM đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các địa phương tập trung thực hiện. Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng NTM. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển; ứng dựng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội… Với những giải pháp trên, hy vọng sau năm 2024, TX. Tân Châu sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Theo baoangiang.com.vn

 

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .