Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Phấn đấu xây dựng xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn xã NTM hướng đến thị xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình

Ngày đăng : 08/10/2021
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025 là nội dung và nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã. UBND tỉnh An Giang cũng đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu đến năm 2025 thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là cơ sở, tiền đề để cả hệ thống chính trị và nhân dân Tân Châu chung sức, đồng lòng thực hiện theo lộ trình đề ra.

                   

   Theo đề án, năm 2021, xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, năm 2022 xã Vĩnh Xương đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, năm 2023 xã Lê Chánh và xã Phú Lộc đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và đến năm 2024 xã Tân Thạnh đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”. Đến năm 2025 thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đối với tổng nguồn vốn đầu thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 hơn 750 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh hơn 500 tỷ đồng; ngân sáng Thị xã hơn 150 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp, nhân dân đóng góp gần 80 tỷ đồng.

                   

   Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã có 04/09 xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”. Trong đó, cuối năm 2020, xã Long An được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”. Các xã đạt chuẩn đều xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu hàng năm. Bình quân mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của các xã trên địa bàn thị xã là: 15,44 tiêu chí, 44,33 chỉ tiêu. Tính đến nay, thị xã Tân Châu có 03 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao, gồm: “Tương hột Thanh Hồ” của Công ty TNHH SX TM Thanh Hồ đạt chứng nhận sản phẩm Ocop 4 sao; sản phẩm “Tung lò mò” của Cơ sở sản xuất kinh doanh ANAS  và sản phẩm “Mắm chao Cá Mè Vinh” ông Ba Lộc của hộ kinh doanh Ba Lộc đạt 3 sao.

   Kế thừa những kết quả đã đạt được song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới nhằm tạo sự chuyển biết và lan tỏa trong nhân dân với phương châm “Nhân dân chính là chủ thể và chính là đối tượng thụ hưởng trong xây dựng Nông thôn mới”, từ đó, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia đóng góp vật chất, công sức để cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới. Ông Đặng Văn Nê, UV BTV Thị ủy – Phó chủ tịch UBND Thị xã, cho biết:  “Tổ chức rà soát lại các tiêu chí, các chỉ tiêu sát với tình hình địa phương, phân công, bố trí từng ngành, từng cán bộ để theo dõi, tổ chức triển khai và thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện để đạt được cần phải tuyên truyền, vận động cho mọi người dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ để cùng nhau đồng lòng xây dựng NTM theo lộ trình của thị xã”.

                   

   Với quan điểm xây dựng Nông thôn mới là hệ thống các giải pháp nhằm tập trung cao cho sản xuất trên cơ sở quy hoạch tổng thể từng xã, nhằm phát triển kinh tế- xã hội một cách bền vững. Trên cơ sở các quy hoạch được xây dựng phải chú trọng quy hoạch vùng sản xuất, nhằm xác định cho được trong từng giai đoạn thì cơ cấu sản xuất, ngành nghề sản xuất được bố trí hợp lý để giải quyết lao động và thu nhập cao hơn cho người dân. Đồng thời, xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện là quá trình phấn đấu lâu dài, liên tục theo định hướng của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, huy động người dân tích cực tham gia. Thực hiện theo phương châm "Dựa vào sức dân để lo cuộc sống cho dân" phát huy vai trò chủ động của nhân dân, cộng đồng dân cư. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới phải được xã hội hóa, huy động đầu tư của các thành phần kinh tế và đóng góp công sức của nhân dân, nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kích cầu trên cơ sở lồng ghép các chương trình, dự án, có bổ sung dự án hỗ trợ đối với các lĩnh vực cần thiết.

                    

   Năm 2021, Vĩnh Hòa đang tập trung xây dựng hoàn thành Nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Bên cạnh duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu 2.1 và chỉ tiêu 2.4 về các công trình giao thông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, vận chuyển vật tư, nông sản và hoàn thành tiêu chí 02 về Giao thông. Cơ bản các tiêu chí không cần vốn, Vĩnh Hòa đã tương đối đạt, trong đó, có những chỉ tiêu còn thiếu bền vững, các tiêu chí chưa đạt tập trung chính là các tiêu chí cần vốn, khi nào được phân bổ danh mục vốn, sẽ quyết tâm tổ chức đi vào thực hiện, để mà kịp với lộ trình. Tuy nhiên với những tiêu chí không cần vốn vẫn thực hiện thường xuyên để mà duy trì, nâng chất”- Ông Đặng Văn Nê, Phó chủ tịch UBND thị xã, cho biết thêm.

                   

   Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng để đảm bảo thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Hòa cần cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện linh hoạt, đồng bộ với nhiều giải pháp tùy vào tình hình thực tế. Trong đó, quan trọng vẫn là sự chung tay, đóng góp từ nhân dân tham gia thực hiện duy trì, nâng chất những tiêu chí không cần vốn, để đảm bảo tính bền vững các tiêu chí đã đạt. Ông Đặng Văn Nê, nhấn mạnh: “Vĩnh Hòa cần tập trung quyết liệt song song hai nhiệm vụ, đó là phòng chống dịch Covid-19 và đến cuối năm 2021, Vĩnh Hòa sẽ cơ bản phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí, và 49/49 chỉ tiêu theo quyết định 3379 của UBND tỉnh”.

                   

   Thực hiện đề án Thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025 là việc quản lý, phối hợp đồng bộ, hữu hiệu nhất các chương trình, kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phát triển sản xuất và chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao... Trong đó, kết quả xây dựng thành công NTM xã Vĩnh Hòa năm 2021 sẽ là tiền đề cho những năm tiếp theo đối với các địa phương còn lại, để thị xã Tân Châu hoàn thành xây dựng Nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

 

Huyền Thoại

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .