Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu – Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Ngày đăng : 06/11/2023
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
Những năm qua, trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, nhất là vấn đề nâng cao chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) luôn được Thị ủy, UBND thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) vừa là mục tiêu vừa là thước đo của nền hành chính phục vụ.

                   

   Theo báo cáo của UBND thị xã, năm 2020 chỉ số SIPAS thị xã chỉ đạt 18,73 điểm/24 điểm, đạt tỷ lệ 78,06%; năm 2021 chỉ số SIPAS thị xã đạt 17,05/24 điểm, đạt tỷ lệ 71,04%, giảm 1,68 điểm so năm 2020. Trong cả 02 năm, từ 2020-2021, thị xã đứng thứ hạng 10/11 so với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thị ủy, UBND thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khảo sát, đánh giá, tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, quyết tâm cải thiện chỉ số SIPAS. Kết quả khảo sát cho thấy đa số các cá nhân, tổ chức đã từng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã chưa thật sự hài lòng ở một số tiêu chí.

                   

   Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, UBND thị xã Tân Châu đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt là tăng cường quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

                   

   Hằng năm, UBND thị xã đều xây dựng và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thị xã, qua đó nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Ông Trần Thiện Hiếu, Trưởng Phòng nội vụ thị xã thông tin: “Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và xã, phường. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà, hách dịch, nhũng nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Ban Điều hành CCHC thị xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện giải pháp quản lý “Sử dụng Camera để kiểm tra, giám sát công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết xã và xã, phường”.

                   

   Với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ và đẩy mạnh thực hiện, kết quả đến năm 2022 chỉ số SIPAS thị xã Tân Châu đạt 29,36/32 điểm, tỷ lệ đạt 91,75%, xếp hạng 02/11 so với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả vượt bậc trong thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Thị ủy, UBND thị xã, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

                   

   Nhằm tiếp tục cải thiện và tiếp tục nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, UBND thị xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền kịp thời và đầy đủ về công tác Cải cách hành chính, mục đích, ý nghĩa, nội dung kết quả Chỉ số SIPAS tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của các đối tượng này vào quá trình triển khai SIPAS, cung cấp thông tin cho điều tra xã hội học của SIPAS hàng năm.  Đổi mới, thực hiện các giải pháp hay, sáng kiến mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý; mạnh dạn kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là đối với lĩnh vực đất đai. Kịp thời tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã phải được thực hiện đảm bảo, thỏa đáng, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu của người dân, tổ chức. Giải quyết dứt điểm các khiếu nại, khiếu kiện, những bức xúc, vướng mắc. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ; tập huấn các lớp chuyên đề về cải cách hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở để đáp ứng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong thời kỳ mới.

                   

   Có thể thấy, chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn thị xã đã và đang tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính nhà nước và người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Người dân, xã hội đang dần quan tâm, ủng hộ, giám sát, phản hồi ý kiến tích cực hơn đối với các cơ quan hành chính nhà nước để cùng xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân xứ lụa Tân Châu./.

 

 

 

Bài, ảnh Thúy Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .