Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Long Phú: Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo sự hài lòng của người dân

Ngày đăng : 04/08/2022
Tác giả : Hạnh Phúc
Xem với cở chữ : T T T
Xác định nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, UBND phường Long Phú đã tích cực thực hiện dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc cải cách hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong các hoạt động, các thủ tục hành chính có liên quan. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại đại phương.

   Công tác cải cách hành chính được UBND phường chú trọng thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, như lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực chứng thực, lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực người có công, nếu mang đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận, hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. Đặc biệt, phường cũng chú trọng đẩy mạnh mô hình ngày không viết, ngày không hẹn vào thứ tư hàng tuần. Người dân đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được viết hộ toàn bộ các loại giấy tờ cho người lớn tuổi, người có trình độ học vấn thấp, khó khăn khi viết chữ; sau khi hoàn thành, công chức sẽ đọc lại để người dân kiểm tra chính xác các thông tin trong tờ khai. Trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND phường cho biết: “Mỗi cán bộ công chức tại bộ phận một cửa thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực mình phụ trách phải thực hiện theo phương châm nhanh, gọn, đảm bảo đúng thủ tục. Không trễ hẹn, kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân, không gây phiền hà cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị”.

                   

   UBND phường chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện một số nội dung trong ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phát triển chính quyền số; kế hoạch Truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

   Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã nhận và giải quyết hơn 4.200 trường hợp, trong đó chủ yếu ở các lĩnh vực như địa chính – xây dựng, tư pháp, hộ tịch... Tôi thấy hôm qua tới giờ cán bộ rất là nhiệt tình hướng dẫn rất là cụ thể thủ tục hành chính thì theo phương pháp mà làm, phường Long Phú làm việc rất hiệu quả, người dân hài lòng và phấn khởi”- Chú Tiêu Thành Nghiệp, phường Long Thạnh đến thực hiện thủ tục, cho hay.

   Ngoài ra, địa phương còn chú trọng xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính được duy trì thực hiện trên tất cả lĩnh vực. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và quản lý văn bản đi, đến qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy. Kết quả tỷ lệ lãnh đạo đơn vị thực hiện giải quyết văn bản trên môi trường mạng đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, UBND phường đề ra những mục tiêu trong việc cải cách hành chính, như chú trọng việc giải quyết 100% hồ sơ của người dân; cán bộ, công chức phường chủ động xây dựng kế hoạch làm việc khoa học. Nêu cao tinh thần, tác phong lề lối làm việc trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, duy trì thực hiện tốt ngày không viết, ngày không hẹn vào thứ tư hàng tuần. Triển khai, phát động trong cán bộ công chức, nhất là đối với cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa thường xuyên nghiên cứu đề xuất mô hình, sáng kiến trong việc thực hiện cải cách hành chính của phường cho phù hợp với thực tế của địa phương; nhân rộng những mô hình, cách làm có hiệu quả, thiết thực. Làm sao để mỗi người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính đều hài lòng, tin tưởng vào những đổi mới trong công tác cải cách hành chính tại địa phương”.

   Những cách làm tích cực, người dân ngày càng phấn khởi, hài lòng, tin tưởng vào những đổi mới trong công tác cải cách hành chính tại phường Long Phú. Những mô hình được UBND phường đẩy mạnh thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

 

Bài, ảnh: Hạnh Phúc

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .