Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Tân Châu: Đại hội MTTQVN phường Long Hưng nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày đăng : 29/03/2024
Tác giả : Thuý Hằng
Xem với cở chữ : T T T
UBMTTQVN phường Long Hưng long trọng tổ chức đại hội đại biểu MTTQVN phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến dự có ông Huỳnh Văn Minh, UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Phan Văn Tre, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND phường, cùng 70 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham dự Đại hội.

                   

   Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ phường Long Hưng chủ động, tích cực triển khai đồng bộ Nghị quyết đại hội, chương trình hành động và các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng kế hoạch cụ thể từng nội dung, chương trình công tác. Đặc biệt thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQVN phường; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQVN và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có bước phát triển, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, đến nay toàn phường có 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 4/4 khóm đạt danh hiệu khóm văn hoá.

                   

   Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực, 5 năm qua đã vận động quỹ vì người nghèo được gần 2,7 tỷ đồng, cấp phát cho trên 11.800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; cất mới 11 căn nhà đại đoàn kết; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid 19, vận động tiền và hiện vật với tổng trị giá gần 129 triệu đồng.  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” luôn được MTTQVN phường đẩy mạnh thực hiện. Dân chủ trong nhân dân không ngừng được phát huy.  Thực hiện tốt công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia hoà giải ở cơ sở, góp phần hạn chế khiếu nại vượt cấp, tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết với nhân dân trên địa bàn dân cư.

                   

   Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ phường trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên.

                   

   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Huỳnh Văn Minh, UVBTV Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động của MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị UB MTTQ Việt Nam phường khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất, chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng hiệu quả trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, nhất là phong trào xây dựng phường đô thị văn minh. Thể hiện rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng MTTQ thực sự là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

                   

   Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm – Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử UB MTTQ Việt Nam phường gồm 30 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Bà Trần Thị Minh Thy tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UB MTTQ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

                   

                   

   Dịp này, UBND phường đã khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mật trận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                          

 

 

Thuý Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .