Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ cấp huyện, xã năm 2023

Ngày đăng : 24/05/2023
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Chiều ngày 23/5/2023, Ban tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển khoa học và công nghệ phục vụ kinh tế - xã hội năm 2023; tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam và một số nội dung khác có liên quan. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

                   

                   

   Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe báo cáo viên, báo cáo các chuyên đề: Một số kết quả nổi bật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người An Giang theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Một số chương trình, chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang; Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây và đường lối, quan điểm ứng xử của Việt Nam.

   Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng …

 

 

 

Thực hiện Minh Quý

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .