Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị sơ kết 5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục.

Ngày đăng : 10/11/2021
Tác giả : Ngọc Bích
Xem với cở chữ : T T T
Sáng 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 05 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thị xã Tân Châu có ông Trương Hồng Sơn, phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

                   

   Qua 5 năm, ngành giáo dục và đào tạo cùng các địa phương triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo ở các bậc học; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đứng trong tốp 10 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long 4 năm liền (từ 2017 -2020). Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng nông thôn và thành thị được thu hẹp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tiếp tục được đầu tư với 99,74% đơn vị trường đạt chuẩn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học…

                   

   Theo đó, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được xác định là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, là một trong những tiêu chí quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngân sách tỉnh đầu tư cho giáo dục và đào tạo tăng qua từng năm.

                   

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện tốt công tác giáo dục. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Nâng cao chất lượng đào tao nguồn nhân lực; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ . Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chưong trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Giảm tỷ lệ mù chữ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                   

   Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, riêng tại Tân Châu có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen với thành tích  trong thực hiện chương trình hành động số 05 của tỉnh uỷ và Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị./.

 

Ngọc Bích

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .