Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải viên cơ sở

Ngày đăng : 03/06/2024
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải viên cơ sở năm 2024. Đến dự có bà Cù Thị Tuyết Mai, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã.

                   

                   

                   

   Theo kế hoạch lớp tập huấn diễn ra 01 ngày, có 100 học viên sẽ được nghe các chuyên đề: Một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở, nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nội dung lĩnh vực pháp luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường, luật khác có liên quan trong quá trình hòa giải, các bước tiến hành hòa giải, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và một số vụ, việc hòa giải điển hình ở cơ sở.

   Thông qua lớp học, nhằm cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Từ đó, nâng cao kết quả giải quyết những vụ việc tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm bớt các vụ, việc phải xét xử tại Tòa án hoặc giải quyết tại cơ quan hành chính nhà nước.

 

 

 

Minh Quý

                                                                           

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .