Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Vĩnh Xương: UBMTTQVN tỉnh An Giang giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt

Ngày đăng : 14/09/2023
Tác giả : Thanh Thúy
Xem với cở chữ : T T T
Đoàn giám sát Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước năm 2023.

   Qua 02 báo cáo của Thường trực Đảng ủy và UBND xã cho thấy sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các văn bản và Luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với Nghị quyết TW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên cơ quan luôn gương mẫu, thực hiện tốt vai trò cán bộ đảng viên nhất là trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn triển khai đảm bảo và không còn đơn thư tồn đọng, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã được thực hiện hàng tuần, từ năm 2022 đến nay đã tiếp 168 lượt người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình... tổ chức 6 hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, với 195 người dự và nhận 43 ý kiến; niêm yết công khai, cập nhập các thủ tục hành chính, số điện thoại của Thường trực Đảng ủy, UBND xã; …

                   

   Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã tập trung thảo luận làm rõ vai trò của Chủ tịch UBND xã trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các quy định đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; kết quả thực hiện việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn.

                   

   Kết luận buổi giám sát, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị xã Vĩnh Xương thực hiện tốt việc khắc phục các hạn chế mà các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời mong muốn, Chủ tịch UBND xã tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, tự rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm cần được điều chỉnh trong thời gian tới góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

Tin, ảnh Thanh Thúy

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .