Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5-2022

Ngày đăng : 12/05/2022
Tác giả : Khiêm Tín
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 05-2022 thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tân Châu có ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Ngọc Vệ, phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã.

                   

   Tại đây, các báo cáo viên được nghe thông tin một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng chủ yếu mà Hội nghị lần thứ 5 đã đạt được. Tại Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII cũng đã thông qua Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới"...

  Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII, ý kiến góp ý của nhân dân với các nội dung của kết luận Hội nghị. Đồng thời, tiếp tục tập trung tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự…

 

Khiêm Tín

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .