Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Hướng Dẫn Đăng Ký Mẫu Dấu Qua Mạng

Ngày đăng : 23/11/2022
Tác giả : Ngọc Minh
Xem với cở chữ : T T T
Để có thể sử dụng hợp pháp con dấu, doanh nghiệp cần đăng ký mẫu dấu qua mạng lên cơ quan Nhà nước để xác nhận mẫu dấu doanh nghiệp, trình tự thực hiện như sau:

Sau khi tự làm hoặc đặt làm con dấu theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

* Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới, muốn sử dụng mẫu dấu mới thì Nội dung thông báo sử dụng mẫu dấu bao gồm:

 

                                                                                                                                                                                                   a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

                                                                                                                                                                                                     b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu

 

* Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi tên, hoặc đơn giản là mẫu dẫu quá cũ muốn đổi sang mẫu dấu mới, thì Nội dung thông báo thay đổi mẫu dấu bao gồm:

                                                                                                                                                                                                     a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

 

                                                                                                                                                                                                       b) Mẫu con dấu cũ, số lượng con dấu cũ

 

                                                                                                                                                                                                   c) Số lượng con dấu mới, mẫu con dấu mới, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới

 

                                                                                                                                                                                                           Cách thức nộp thông báo mẫu dấu lên Cơ quan Nhà nước

 

                                                                                                                                                                                               Doanh nghiệp Nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ “Dangkykinhdoanh.gov.vn”

 

                                                                                                                                                                                                    – Tiến hành đăng ký tài khoản kinh doanh (trong trường hợp chưa có tài khoản đăng ký kinh doanh và đăng ký lần đầu)

 

                                                                                                                                                                                                    – Doanh nghiệp nhập thông tin doanh nghiệp trên tài khoản;

 

                                                                                                                                                                                                    – Tiến hành  scan hồ sơ dạng pdf rồi gắn lên tài khoản và ấn nộp hồ sơ vào phòng đăng ký kinh doanh

                                                                                                                                                                                                    – Sau khi nhận được thông báo mẫu con dấu của công ty, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra đối chiếu và trao Giấy biên nhận cho công ty. Sau đó sẽ tiến hành đăng tải mẫu con dấu mà công ty đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia.

– Cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ không có trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực, chính xác và phù hợp với lịch sử, thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu của công ty cũng như những tranh chấp, kiện cáo phát sinh trong quá trình sử dụng, quản lý và bảo quản con dấu của công ty.

 

                                                                                                                                                                                                        Một số lưu ý khi sử dụng con dấu pháp nhân

 

– Đối với con dấu làm trước ngày 1/7/2015, doanh nghiệp phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu , sau đó mới có thể thực hiện thông báo thay đổi mẫu dấu lên Phòng đăng ký kinh doanh

 

                                                                                                                                                                                                    – Những con dấu được làm trước ngày 1/7/2015 vẫn được tiếp tục sử dụng mà không cần phải làm bất kỳ thủ tục nào.

 

                                                                                                                                                                                                    – Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Tổ chức, đơn vị được thành lập theo các luật sau đây không áp dụng quy định về con dấu trong Luật doanh nghiệp mà thực hiện theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu: Luật Công chứng; Luật Luật sư; Luật Giám định tư pháp; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Chứng khoán; Luật Hợp tác xã.

 

 

 

 

Ngọc Minh – ST

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .