Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Tân Châu: Hội nghị triển khai quy định về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2023

Ngày đăng : 07/12/2023
Tác giả : Minh Luân
Xem với cở chữ : T T T
Chiều ngày 06/12/2023, Ban thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị triển khai Quy định về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2023. Ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Phan Văn Hòa, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy.

                   

   Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Quy định số 17-QĐ/TU ngày 05/12/2023 của Ban thường vụ Thị ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Đồng thời, giải đáp những bất cập, khó khăn, vướng mắc của các đại biểu khi thực hiện tại đơn vị.

                  

   Theo Quy định số 17 của Ban thường vụ Thị ủy, việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, phương pháp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là hiệu quả công việc.

                  

   Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

                  

   Kết luận hội nghị, ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo Quy định 17 đã triển khai. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại đảm bảo đầy đủ các nội dung, biểu mẫu, chất lượng và thời gian như đã nêu tại Quy định.

 

 

 

Tin, ảnh Minh Luân

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .