Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

An ninh - Quốc phòng - Xây dựng tuyến biên giới bình yên

Tân Châu: Tăng cường tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT

Ngày đăng : 08/09/2023
Tác giả : Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã Tân Châu vừa ban hành công văn số 1608/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT.

                   

   Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới gắn với chủ đề Năm an toàn giao thông 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu yêu cầu: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trọng tâm là thực hiện quyết liệt theo nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 903/KH-UBND, ngày 22/5/2023 của UBND thị xã Tân Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

                   

   UBND thị xã phân công trách cho các ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, thực hiện cam kết không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; đồng thời, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, cam kết chấp hành các quy định về TTATGT đối với người tham gia giao thông.

   UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này.

 

 

 

Tin, ảnh Trần Huyện

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .