Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Sức khỏe và đời sống

TÂN CHÂU: ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC-XIN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng : 06/09/2022
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Ngày 05/09/2022, UBND thị xã ban hành công văn 1478 về việc đẩy mạnh triển khai tiêm vắc-xin và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

                   

   Theo đó, về tiêm vắc - xin phòng Covid – 19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; tổ chức chính trị - xã hội thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc – xin theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc - xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc tiêm vắc - xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Chỉ đạo các đoàn thể, khóm, ấp trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động tại những nơi có tỷ lệ tiêm thấp; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc – xin phòng Covid -19 mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đặc biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch…), mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra.Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, phường thực hiện tiêm vắc - xin; đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đối với các địa phương không bảo đảm tiến độ để có chỉ đạo kịp thời.

   Bên cạnh, về việc ứng phó với các biến thể mới, Trung tâm Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh Covid - 19 để có đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh do biến thể mới gây ra, triển khai đánh giá miễn dịch cộng đồng, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã để có chỉ đạo.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với Trung tâm Y tế rà soát, cập nhật tình hình diễn biến dịch đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

   Trong công tác thông tin, truyền thông, Trung tâm Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch. Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc – xin phòng Covid -19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .