Thị xã Tân Châu

UBND phường Long Sơn

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

UBND Phường Long Sơn - thị xã Tân Châu

Copyright © 2018 tanchau.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/longson.All Rights Reserved