Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Lễ Ramadan của đồng bào Chăm ở An Giang (15/07/2019)

ND – NgườiI Chăm ở An Giang sống tập trung tại các huyện An Phú, Phú Tân và thị xã Tân Châu, có tháng Thánh lễ rất thiên

 • 1
Thống kê truy cập
 • Tổng lượt Truy cập:
 • Hôm nay:
 • Đang truy cập:
 • Giờ trái đất 2021 -
 • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
 • UBND Tân Châu -
 • Dân cư Chăm -
 • Chợ Tân Châu -
 • Bờ kè Tân Châu -
 • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .