Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐỀ ÁN 06 (14/11/2022)

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-20

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 | Chuyển đổi số trong cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn (14/11/2022)

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ và Bộ Công an đưa vào nghị quyết và chươ

 • 1
Thống kê truy cập
 • Tổng lượt Truy cập:
 • Hôm nay:
 • Đang truy cập:
 • Giờ trái đất 2021 -
 • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
 • UBND Tân Châu -
 • Dân cư Chăm -
 • Chợ Tân Châu -
 • Bờ kè Tân Châu -
 • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .