Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tổng quan Tân Châu

Điều kiện tự nhiên

Ngày đăng : 11/07/2019
Tác giả :
Xem với cở chữ : T T T

1.Vị trí địa lý
Thị xã Tân Châu thuộc vùng biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh An Giang, là địa phương đầu nguồn con sông Tiền, có đưòng biên giới dài 6,33 km giáp với tỉnh Kandal – Vương quốc Campuchia.
Phía Bắc giáp tỉnh Kandal – Campuchia.
Phía Nam giáp huyện Phú Tân.
Phía Tây giáp huyện An Phú.
Phía Đông giáp sông Tiền ( Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp).

Responsive image

2.Diện tích đất tự nhiên.
Diện tích đất tự nhiên toàn thị xã là 17.664,64 ha.
3. Dân số.
Dân số trung bình trên địa bàn thị xã là 172.088 người, mật độ dân số khoảng 974 người/km2.
4. Đơn vị hành chính.
Thị xã Tân Châu được thành lập theo nghị quyết 40/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2009 của chính phủ có 14 đơn vị hành chính phường, xã. Trong đó có: 5 phường gồm: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn; và 9 xã gồm: Phú lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Long An, Tân Thạnh, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh.
5. Đặc điếm khí hậu.
Tân Châu thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình là 270C, lưọng mưa trung bình năm khoảng 1400 mm. Độ ẩm không khí trung bình năm là 79,3%.
6. Đặc điểm kinh tế - xã hội
-Tốc độ tăng trưỏng kinh tế năm 2010 đạt 15,65% (NQ HĐND 15,44%). Trong đó:
+ Khu vực 1 ( Nông - Lâm - Ngư nghiệp% ) tăng 1,84% ( NQ HĐND 1,87% ).
+ Khu vực 2 ( Công nghiệp – Xây dựng ) tăng 21,89 % (NQ HĐND 20,69% ).
+ Khu vực 3 ( Thương mại – Dịch vụ ) tăng 20,24 % (NQ HĐND 20,24%).
- GDP bình quân đầu người đạt 19.319 ngàn đồng (NQ HĐND là 19.015 ngàn đồng), tăng 4,55% so với năm 2009.
* Thế mạnh và tiềm năng kinh tế biên giới của thị xã Tân Châu về:
- Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có bước tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng của khu vực đạt 21,89%. Giá trị sản xuất tăng 61,31% đạt 473 triệu đồng và đạt 102% kế hoạch năm.
- Thương mại – dịch vụ phát triển khá tốt, tốc độ tăng trưởng đạt 20,23%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Vĩnh Xương đạt trên 450 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu chiếm 99,40%
- Nông nghiệp: tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt 37.188ha, trong đó diện tích trồng lúa chiếm 90,4%; cơ cấu lúa chất lượng cao chiếm trên 90%. Tổng sản lượng lúa ước đạt 217.838 tấn, tăng gần 12.000 tấn so với năm 2009.
- Tiềm năng kinh tế biên giới:
Trong năm 2010, Tỉnh An Giang thực hiện giá trị trao đổi hàng hóa biên mậu giữa Việt Nam – Campuchia đạt trên 1 tỷ USD, riêng cửa khẩu Vĩnh Xương –TX.Tân Châu đạt trên 50% tổng số của Tỉnh .
Hàng năm sẽ tổ chức hội chợ biên giới, mời các doanh nghiệp trong nước và nước bạn Lào, Campuchia cùng tham gia với qui mô hội chợ quốc tế.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .