Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Các đơn vị sự nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
 Bệnh viện đa khoa

- Địa chỉ: 485 Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0763) 822391

- Fax: (0763) 595279

- Email: benhvien.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Ban điều hành Bến Xe - Tàu thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Số 01, đường Trần Phú, khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (076) 3 822 381

- Fax: (076)

- Email: bandhbxt.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Bảo hiểm Xã hội

- Địa chỉ: Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (076) 3823228 - 3530976

- Fax: (076)

- Email: bhxhtanchauag@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Bưu điện

- Địa chỉ: Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email: buudien.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Chi cục Thuế thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Khu dân cư khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (0763) 822261

- Fax: (0763) 531400

- Email: chicucthue.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Chi nhánh Điện lực

- Địa chỉ: Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Đài truyền thanh thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn công nhàn, khóm long thị “D”, phường Long Hưng thị xã Tân Châu, An Giang

- Điện thoại: (076) 3823884

- Fax:

- Email: daitruyenthanh.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Kho bạc Nhà nước

- Địa chỉ: Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email: khobac.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Tân Châu

- Địa chỉ:      03, Phan Đăng Lưu, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
- Điện thoại:     0763. 534063
- Fax:         0763. 532919

- Email:

Xem chi tiết...
 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, khóm Long thị D, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (0763) 822184 (phòng Kế Toán) (0763) 823327 (phòng Tín dụng)

- Fax: (076) 530140; 595262

- Email: binhdothanh1@agribank.com.vn

Xem chi tiết...
 Trạm Bảo vệ Thực vật

- Địa chỉ:Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (076) 3530623

- Fax: (076) 3530623

- Email: trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ , khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3532.180

- Fax: (076)

- Email: tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Trạm Thú y thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang.

- Điện thoại: (0763) 822483

- Fax: (0763) 533130

- Email: tramthuy.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Trường THPT Đức Trí

       - Địa chỉ:  đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, An Giang.
         - Điện thoại: 0763.822429.
         - Fax:
         - Email An Giang: thptductri.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Trường Trung cấp nghề Tân Châu

          

        - Địa chỉ: Số 114, Tỉnh lộ 952, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

        - Điện thoại: (076) 3506487 - 3543746

        - Fax: (076) 3543746

        - Email: daynghetcag@yahoo.com ; tcntcag@gmail.com

Xem chi tiết...

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn