Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
An ninh Quốc phòng
Công an thị xã Tân Châu phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 (16/03/2018)

Công an thị xã Tân Châu vừa phát động thi đua trong Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018.Theo đó, nội dung tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chị thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trọng tâm là tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn ANTT;

Theo đó, nội dung tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chị thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trọng tâm là tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn ANTT; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức nồng cốt giữ gìn an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu; phấn đấu trên 70% khóm, ấp và số đầu mối trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được công nhận đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”, không có phường – xã, cơ quan, doanh nghiệp yếu kém, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 Các đại biểu và lực lượng Công an thị xã tham dự hội nghị phát động thi đua

 Thông qua phát động thi đua, nhằm vận động các tổ chức, cá nhân và quần chúng hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong đại của đất nước, góp phần xây dựng vững chắc thế trận “An ninh nhân dân – quốc phòng toàn dân”. 

Văn Phô


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn