Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Hoạt động HĐND - UBND
Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu 20 năm xây dựng và trưởng thành (20/06/2017)

          Đài truyền thanh thị xã Tân Châu là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và là tiếng nói của nhân dân thị xã. Đài có vị trí quan trọng trong hệ thống các cơ quan tuyên truyền của thị xã. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi bước phát triển của đài gắn liền với sự phát triển của một huyện lỵ trở thành thị xã. Từ một đài truyền thanh được tái lập vào năm 1997, cùng với năm huyện, thị biên giới trong tỉnh An Giang với chỉ 6 biên chế, trang thiết bị cũ kỷ, có máy phát sóng FM nhưng công suất hạn chế, chủ yếu truyền dẫn qua hệ thống dây hữu tuyến trong nội ô khu vực thị trấn, để tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Hệ thống truyền thanh cơ sở chưa được đầu tư rộng khắp, tỷ lệ phủ sóng khoảng 30% địa bàn dân cư, không đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân.

         Tuy nhiên, Đài truyền thanh huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu) luôn biết cách vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế về thiết bị, nhân sự, luôn cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ nhân dân tích cực trong lao động sản xuất, cùng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Tân Châu, Thị xã Tân Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đến nay, Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu đã trở thành một cơ quan tuyên truyền chủ lực của thị xã với 23 cán bộ, viên chức, hệ thống thiết bị phát sóng FM phủ sóng toàn thị xã, thiết bị sản xuất chương trình hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực hoạt động; hệ thống truyền thanh cơ sở rộng khắp xã, phường với trên 120 km đường dây, gần 1000 loa truyền thanh đã phủ khắp trên 98% địa bàn dân cư. Toàn bộ 14/14 xã, phường có Đài truyền thanh cơ sở, hệ thống thiết bị thu phát chương trình số hóa, đồng bộ với hoạt động của Đài truyền thanh thị xã trong quá trình thực hiện phát thanh hiện đại.
        Những năm qua, Đài đã kịp thời tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể; hoạt động đời sống, lao động, sản xuất, động viên các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các phóng viên, biên tập viên của Đài cũng đã chủ động phát hiện những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến phản ánh qua sóng phát thanh và hệ thống truyền thanh cơ sở, nhân rộng phục vụ bạn nghe đài. Đồng thời kịp thời nắm bắt dự luận, có những thông tin làm sáng tỏa, phản bác những nội dụng xuyên tạc, tin đồn thất thiệt gây nhiễu thông tin, ảnh hưởng đến đời sống xã hội.
         Cùng với sự phát triển của thị xã, nhu cầu của bạn nghe đài, nhiều chuyên mục mới ra đời có nội dung sâu rộng, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận. Đặc biệt, từ khi Tân Châu trở thành thị xã, Đài đã có nhiều nội dung tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của thị xã, phát họa những chương trình, kế hoạch, định hướng của Đảng bộ, kêu gọi đầu tư xây dựng và phát triển thị xã bền vững, trở thành một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, là thị xã biên mậu đầu nguồn sông tiền, có vị trí chiến lược của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các nước Asian. Ngoài tiếp chuyển chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT - TH An Giang, Đài duy trì ổn định phát sóng chương trình thời sự địa phương mỗi ngày từ 45 đến 50 phút và có 20 chuyên mục, tiết mục định kỳ; hàm lượng thông tin tại địa phương chiếm trên 95%, các bài viết, phóng sự đều có sử dụng tiếng động đạt trên 95%, tạo sự hấp dẫn, sinh động, thu hút bạn nghe đài. Để tạo điểm nhấn trong việc tuyên truyền các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng, Đài thường xuyên mở các tiết mục cao điểm chào mừng, từ năm 2012 đến nay Đài đã mở thêm 15 chuyên mục, tiết mục mới và mạnh dạng thực hiện nhiều thể loại mới theo hướng phát thanh hiện đại như phóng sự hiện trường, Câu chuyện truyền thanh, Tọa đàm, bản tin 60s... Hằng năm, Đài sử dụng gần 8.000 tin, trên 1.000 bài, cộng tác trên 400 tin phát thanh, 500 tin, phóng sự hình với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, gần 100 bài, 300 tin với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo An Giang và các cơ quan báo chí cấp tỉnh và Trung ương, đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương, con người Tân Châu đến mọi miền đất nước.
         Với việc từng bước đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đổi mới chất lượng về hình thức, thể hiện chương trình phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí của bạn nghe đài. Đài truyền thanh thị xã đang khẳng định là cơ quan tuyên truyền hàng đầu, trở thành kênh thông tin kịp thời, chính xác, hấp dẫn,thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị xã.
          Với những kết quả đạt được qua 20 năm tái lập (1997 - 2017), và hơn 5 năm kiện toàn (2012) theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang, Đài Truyền thanh thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển, đảm bảo ổn định trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. Chi bộ Đài truyền thanh thị xã 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đặc biệt năm 2016 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang và UBND thị xã công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền (2012 – 2016); đạt nhiều giải thưởng tham gia các cuộc thi nghiệp vụ cấp tỉnh, Trung ương  và được khen thưởng nhiều lĩnh vực khác trong công tác tuyên truyền.
          Trong thời gian tới nhiệm vụ phát triển thị xã cùng với những thời cơ thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, thách thức. Trong những năm qua, dù kinh tế của thị xã vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, phù hợp, nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của thị xã biên mậu, cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đồng bộ, tiến trình xây dựng văn minh đô thị còn chậm, cơ cấu sản xuất, chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, theo nhu cầu thị trường còn chậm và chưa rõ nét; vị trí địa lý cách trở giao thông là một một trong những rào cảng lớn để Tân Châu kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế. Để vượt qua những khó khăn thách thức đó đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân. Hơn lúc nào hết các cơ quan tuyên truyền của thị xã trong đó có Đài truyền thanh thị xã phải thật sự làm tốt vai trò là cầu nối thông tin hai chiều phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời truyền tải những chủ trương, chính sách, những định hướng của Thị ủy, UBND thị xã, cấp ủy, chính quyền các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.
          Trước yêu cầu đó, tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức Đài truyền thanh thị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
         Đài truyền thanh thị xã luôn phát huy vai trò là cơ quan tuyên truyền đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Đa dạng hóa chương trình địa phương với nội dung phong phú, chuyên mục xây dựng theo hướng thiết thực; tất cả các thông tin phải phản ánh toàn diện, đa chiều đáp ứng nhu cầu của người dân; sự điều hành của Đảng bộ và chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động tích cực phát hiện tuyên truyền những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, mô hình hay trong hoạt động của đảng, nhà nước, các cấp, các ngành, trong lao động, sản xuất; đặc biệt là nhân nhân tố tích cực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phê phán những luận điệu sai trái, tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến đời sống, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
          Tham mưu UBND thị xã đầu tư có hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở theo hướng bền vững, hoạt động đúng chuyên môn, cùng với đài truyền thanh thị xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo xu hướng phát thanh hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác của nhân dân, đồng thời tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và xây dựng thị xã Tân Châu trở thành đô thị loại III vào năm 2020.
          Chú trọng đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên từ thị xã đến đài truyền thanh các xã, phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn giỏi, luôn đi đầu trong nhiệm vụ tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ, thi đua yêu nước trong tập thể đơn vị; nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ, đơn vị, phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, phong cách làm việc khoa học hiệu quả trong từng cán bộ, đảng viên, viên chức toàn đơn vị.
         Với những kết quả đạt được, cùng với sự quan tâm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, sự lãnh chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, sự hỗ trợ chuyên môn của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, sự phối hợp của các ngành đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt sự quan tâm theo dõi, đóng góp của bạn nghe đài cùng với sự phấn đấu nổ lực của tập thể cán bộ, viên chức, trong thời gian tới Đài truyền thanh thị xã Tân Châu sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã./.    

Lê Văn Long - Trưởng Đài Truyền thanh thị xã


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: (0296).3957049
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Số điện thoại: (0296).3957006

Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Ông: Phạm Đăng Thân - Tổ trưởng

Số điện thoại:  0988.990.937

Email:  @angiang.gov.vn

 
Skip portlet Portlet Menu
Công bố kết quả thẩm tra của các ngành thị xã về kết quả thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ở xã Phú Vĩnh
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017 - 2018
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
QĐ Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Quyết định Số 93/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Thông báo Về việc lấy ý kiến danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 3
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 2
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn