Thị xã Tân Châu

UBND xã Lê Chánh

  • Bà: Phạm Hồng Liễu

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0913.820.108

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Lê Chánh - huyện Tân Châu

Copyright © 2018 tanchau@angiang.gov.vn/wps/portal/Home/lechanh.All Rights Reserved