Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tin tức sự kiện

Tân Châu: Hội nghị giao ban công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2023

Ngày đăng : 24/11/2023
Tác giả : Ngọc Bích
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 23/11/2023, UBND thị xã Tân Châu tổ chức nghị hội giao ban công tác phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ ( XMC) năm 2023. Bà Trần Thị Hòa Bình, phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ thị xã chủ trì hội nghị.

                  

   Tại hội nghị đã tóm tắt kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ năm 2022 và một số nội dung, công việc để công nhận chuẩn PCGD- XMC năm 2023. Kết quả đạt được chuẩn PCGD – XMC năm 2022: Công tác PCGD mầm non 5 tuổi có 14/14 xã, phường đạt tỷ lệ 100%, thị xã đạt chuẩn công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 1, 2, 3, có 14/14 xã, phường, chiếm tỷ lệ 100%, Thị xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Công tác PCGD THCS đạt mức độ 1, 2 có 14/14 xã, phường, chiếm tỷ lệ 100%; mức độ 3 có 6/14 xã, phường, chiếm tỷ lệ 42,85%, Thị xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. Về công tác XMC, cụ thể: độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, đạt chuẩn XMC mức 1, ( từ 15 dến 35 tuổi), mức 2 (từ 15 đến 60 tuổi) đạt 100%, thị xã đạt chuẩn XMC mức 2. Các trường đạt chuẩn Quốc gia, cấp mầm non 9/16 trường; cấp tiểu học 8/22 trường, cấp THCS có 8/13 trường.

                   

   Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận nêu ra các nguyên nhân hạn chế trong công tác PCGD và XMC ở từng địa phương, đề ra các giải pháp trong thực hiện PGCD ở từng cấp, nhất là các địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học cao. Việc cập nhật thông tin, số liệu học sinh ở các độ tuổi, cũng như công tác hỗ trợ các em học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng, cũng như cập nhật  số liệu vào các biểu mẫu  đúng theo qui định.

                   

   Kết luận hội nghị bà Trần Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ thị xã đề nghị các trường nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non; duy trì và củng cố nâng chất mức độ đạt chuẩn. Đối với các địa phương chưa đạt, Ban chỉ đạo cần có giải pháp cụ thể hơn, căn cơ hơn trong thực hiện đối với tình tình thực tế tại địa phương. Ban chỉ đạo PCGD- XMC phối hợp chặt chẽ và phân công cụ thể nhiệm vụ trong chuỗi hoạt động; hoàn thiện số liệu, hồ sơ PCGD- XMC năm 2023 ở các xã, phường. Các xã, phường tự kiểm tra công tác PCGD – XMC và đoàn thị xã đến kiểm tra các xã, phường để công nhận đạt chuẩn PCGD – XMC năm 2023. Hoàn thiện các hồ sơ để chuẩn bị tốt cho đoàn kiểm tra của tỉnh và Bộ về kiểm tra công nhận PCGD – XMC năm 2023./.

 

 

 

Tin, ảnh Ngọc Bích

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .