Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tin tức sự kiện

Tân Châu: Báo cáo tóm tắt Kết quả Kỳ họp thứ 12 (Chuyên đề) năm 2023

Ngày đăng : 12/12/2023
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Ngày 01/12/2023, HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ 12 (Chuyên đề) năm 2023 để giải quyết các công việc theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Sau một buổi làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp này đều đạt sự đồng thuận cao.

Theo đó, thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND thị xã xem xét các tờ trình của UBND thị xã về việc miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã, Ủy viên UBND thị xã, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thị xã, thành viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình số 2060 ngày 07/11/2023 của UBND thị xã về việc điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã năm 2023.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết gồm 04 Nghị quyết về công tác nhân sự như miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã, Ủy viên UBND thị xã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thị xã, thành viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; 01 Nghị quyết về điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã năm 2023.

Về việc thực hiện chức năng điều hòa, phối hợp giữa 2 kỳ họp, HĐND thị xã giao Thường trực HĐND thị xã chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, tổ Đại biểu HĐND thị xã, các đại biểu HĐND thị xã thực hiện việc giám sát theo Luật định.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã Trương Hồng Sơn đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của UBND thị xã trong việc tích cực chuẩn bị các tờ trình trình tại kỳ họp phục vụ công tác thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND theo Luật định, góp phần thành công của kỳ họp. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Thường trực, hai Ban HĐND thị xã tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ VN thị xã tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết của Kỳ họp thứ 12 (Chuyên đề) năm 2023.

Kết quả của Kỳ họp khẳng định HĐND thị xã, UBND thị xã, UB MTTQ VN thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết định quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, thể hiện HĐND luôn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .