Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Sức khỏe và đời sống

Tân Châu: Phòng chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2024 – 2025

Ngày đăng : 17/05/2024
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 540 về Phòng chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2024 – 2025.

                   

   Mục tiêu đặt ra tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá và rượu, bia từ thị xã đến xã, phường; Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và thuốc lá đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn; Triển khai thi hành nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá theo đúng quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Xây dựng môi trường không khói thuốc, rượu bia và các văn bản hướng dẫn và giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia; Tăng cường năng lực cho kiểm tra, phát hiện các loại hình kinh doanh, quảng cáo thuốc lá, rượu, bia vi phạm các quy định của Luật phòng chống tác hại rượu, bia và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

                   

   Theo đó, thị xã củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu, bia từ thị xã đến các xã, phường và phân bổ kinh phí hằng năm để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia và thuốc lá;  Lập kế hoạch và bố trí kinh phí cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thực thi luật Phòng chống tác hại thuốc lá, rượu, bia trong toàn thị xã; Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ người hút thuốc cai nghiện thuốc lá; sàng lọc phát hiện sớm người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác, tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng; Treo băng rôn và tổ chức hoạt động Hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” và các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại rượu bia;  Triển khai, hướng dẫn thực hiện mô hình không khói thuốc theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Cung cấp các tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia và thuốc lá; Thực hiện tuyên truyền định kỳ về Luật phòng chống tác hại rượu, bia và thuốc lá, các  hương pháp cai nghiện rượu, bia, thuốc lá đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi cơ quan, ban ngành, đoàn thể;  Truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, rượu, bia và đồ uống có cồn khác; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; về quyền của trẻ em không bị ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng đồ uống có cồn; vận động, khuyến khích người dân không lạm dụng đồ uống có cồn; không ép buộc, khuyến khích người khác sử dụng đồ uống có cồn; người điều khiển các phương tiện giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định;  Chính quyền địa phương tăng cường phát động cộng đồng không lạm dụng đồ uống có cồn trong dịp lễ, hội, đám tiệc; gia đình và khu dân cư không có người nghiện đồ uống có cồn; không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn;  Báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch hàng năm; kết quả kiểm tra, giám sát trong phạm vi quản lý mỗi 6 tháng, 12 tháng theo quy định.

                   

   Thực hiện về phòng chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2024 – 2025 nhằm tổ chức thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các tác hại, hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu, bia và thuốc lá gây ra trên địa bàn.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .