Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Đơn Vị Sự Nghiệp

Bệnh viện đa khoa

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : Thanh Nguyên
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: 485 Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (0763) 822391 - Fax: (0763) 595279 - Email: benhvien.tanchau@angiang.gov.vn

Lãnh đạo  Bệnh Viện Đa Khoa
Giám Đốc

Hà Văn Tâm

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Giám Đốc

Nguyễn Văn No

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Giám Đốc

Nguyễn Văn Tỷ

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .