Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Đơn Vị Sự Nghiệp

Ban điều hành Bến Xe - Tàu thị xã Tân Châu

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : Thanh Nguyên
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: Số 01, đường Trần Phú, khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - Điện thoại: (076) 3 822 381 -Fax: (076) - Email: bandhbxt.tanchau@angiang.gov.vn

Lãnh đạo  Ban Điều Hành Bến Xe - Tàu
Trưởng Ban

Nguyễn Văn Tuấn

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .