Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đời sống Văn hóa - Đô thị văn minh

Tân Châu: Triển khai và hướng dẫn thực hiện đăng ký “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Ngày đăng : 10/05/2024
Tác giả : Ngọc Bích
Xem với cở chữ : T T T
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn thị xã Tân Châu.

                   

   Tham dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng VH&TT thị xã, lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ chuyên môn và trưởng phó ban nhân dân các khóm, ấp trên địa bàn thị xã.

                   

   Tại hội nghị, đã thông qua Kế hoạch số 1.334 ngày 9/8/2022 của UBND thị xã Tân Châu về việc triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn thị xã Tân Châu đến năm 2025. Với 05 nội dung được thể hiện trong bộ tiêu chí, cụ thể: tiêu chí ứng xử chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, ông bà: hiếu thảo, lễ phép; tiêu chí ứng xử chủa anh chị em: Hòa thuận, chia sẻ. Bộ tiêu chí hướng đến đối tượng và phạm vi phổ biến và áp dụng cho mọi gia đình và thành viên của gia đình Việt Nam.

   Với mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% hộ gia đình được cung cấp thông tin, tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.  Nhằm tăng cường sự phối hợp của các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung của bộ tiêu chí vào việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” và các cuộc vận động khác.

                   

   Theo đó, đại diện UBND 14 xã, phường đã tiến hành lần lượt ký kết giao ước đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

   Hội nghị cũng đã hướng dẫn đến các địa phương về các hình thức triển khai thực hiện như: công tác tuyên truyền trực quan, phổ biến các nội dung bộ tiêu chí đến người dân thông qua các cuộc họp, chi tổ hội và trực tiếp nhà người dân, … hướng dẫn ghi ghép các phiếu, biểu mẫu theo nội dung phù hợp đúng qui định.

   Thông qua thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Góp phần triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thị xã Tân Châu đến năm 2030./.

 

 

 

Thực hiện Ngọc Bích

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .