Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Sức khỏe và đời sống

Tân Châu: Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ngày đăng : 17/04/2024
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩmthị xã vừa ban hành kế hoạch số 428 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

                   

   Với chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 là “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thời gian triển khai chiến dịch tuyên truyền từ ngày 10/4 đến ngày 15/5/2024. Tổ chức phổ biến triển khai Tháng hành động từ ngày 10/4 đến ngày 15/5/2024, đồng thời, tổ chức kiểm tra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024, phạm vi triển khai trên toàn thị xã.

   Theo đó, thực hiện tổ chức triển khai “Tháng hành động”; chiến dịch truyền thông, trong đó Ban Chỉ đạo liên ngành thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nói chuyện chuyên đề về ATTP, đồng thời tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm ATTP, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn.

   Tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về ATTP, đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản tại địa phương. Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

   Cơ quan quản lý ATTP, tổ chức chính trị xã hội, UBND xã, phường nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong công tác an ninh, ATTP. Tuyên truyền, phổ biến các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản tại địa phương; tăng cường hoạt động hỗ trợ truyền thông kết nối nhằm đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm an toàn.

   Bên cạnh, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra, đánh giá việc triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 tại một số xã, phường. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .