Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tổ chức Hành Chính

Ủy ban nhân dân

Ngày đăng : 11/07/2019
Tác giả :
Xem với cở chữ : T T T

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU

 

ÔNG NGUYỄN THANH LÂM – Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu
Sinh ngày: 
Quê quán:  Châu Phú, An Giang
Dân tộc: Kinh            
Điện thoại: - Email: ntlam05@angiang.gov.vn
a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:  
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng;  
- Tài chính ngân sách, thuế, ngân hàng;  
- Các tổ chức tín dụng; Quy hoạch sử dụng đất; Đầu tư xây dựng; Quản lý tổng hợp danh mục và phân bổ vốn dự án đầu tư;   
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch xây dựng;  
- Quốc phòng – An ninh;  
- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai; Trưởng Ban thi hành án dân sự thị xã ;  
- Tư pháp, Thi hành án, công tác thanh tra;  
- Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng;  
- Đối ngoại, nội chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;   
- Mời gọi đầu tư, doanh nghiệp.  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã .  
Phụ trách địa bàn: 
c) Giữ mối quan hệ với Thường trực Thị ủy.  
Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.   
Thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền, chỉ đạo của UBND tỉnh 

Bà Trần Thị Hoà Bình – Thị Uỷ viên - Phó chủ tịch UBND thị xã
Sinh ngày: 
Quê quán:  Tân Châu, An Giang
Dân tộc: Kinh
Điện thoại: - Email: thhbinh01@angiang.gov.vn
a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  
- Theo dõi, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã  về công tác Thi đua – Khen thưởng; Cải cách hành chính – Kiểm soát thủ tục hành chính; Văn thư – Lưu trữ;   
- Theo dõi, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã  về Quy hoạch, Kế hoạch, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn của thị xã ;  
- Giáo dục và đào tạo;  
- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;  
- Lao động - Thương binh và Xã hội, An sinh xã hội;   
- Tôn giáo, dân tộc, dân vận chính quyền;  
- Thông tin - Truyền thông, Thống kê;  
- Du lịch, Văn hóa, Thể thao;   
- Tham gia tố tụng hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ;  
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã ; quản lý hộ tịch, hòa giải cơ sở;  
- Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ;  
- Điều hành dự toán được giao từ đầu năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. (Sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao; đảm bảo xã hội).  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế thị xã
Phụ trách địa bàn:  
c) Phụ trách, phối hợp với các Hội, đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên đoàn lao động; Hội Đông y; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người tù kháng chiến; Hội nạn nhân chất độc màu da cam; Hội Bảo trợ người già, trẻ mồ côi, người tàn tật; Hội Khuyến học; Hội Văn học – Nghệ thuật; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu giáo chức, Hội Luật gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đặng Văn Nê - UVBTV Thị uỷ - Phó chủ tịch UBND thị xã 

  Sinh ngày: 
  Quê quán: xã Tân An, Tx Tân Châu, tỉnh An Giang.
  Dân tộc: Kinh
  Điện thoại: - Email: dvne@angiang.gov.vn
 a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  
- Theo dõi giúp Chủ tịch UBND thị xã  giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; Quy hoạch sử dụng đất; quản lý đất công;  
- Tài nguyên và môi trường;  
- Thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi;  
- Khoa học – Công nghệ;  
- Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  
- Tham gia tố tụng hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ;  
- Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ;  
- Điều hành dự toán được giao từ đầu năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. (sự nghiệp nông nghiệp; sự nghiệp kinh tế; tài nguyên - môi trường).  
- Chủ tịch Hội đồng bồi thường các dự án theo lĩnh vực phụ trách.  
- Chủ tịch Hội đồng Sáng Kiến khoa học kinh nghiệm thị xã.
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Thủy lợi liên huyện Tân Châu – An Phú, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông.  
Phụ trách địa bàn: 
c) Giữ mối quan hệ với: Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội Nông dân thị xã .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Hoàng Hải – Thị ủy viên - Phó chủ tịch UBND thị xã 

  Sinh ngày: 
  Quê quán: p. Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang 
  Dân tộc: Kinh
  Điện thoại     - Email: thhai03@angiang.gov.vn
a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  
- Quản lý đô thị, Trật tự đô thị;  
- Giao thông vận tải, dân dụng;  
- Đăng ký kinh doanh, hoạt động xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp;  
- Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ; Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.  
- Theo dõi, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã  về quy hoạch xây dựng, công tác nội chính, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;  
- Tham gia tố tụng hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ;  
- Điều hành Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thị xã Tân Châu;  
- Chủ tịch Hội đồng bồi thường các dự án đầu tư xây dựng;  
- Điều hành dự toán được giao từ đầu năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. (Chi đầu tư phát triển; Sự nghiệp giao thông; kiến thiết thị chính).  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã, Thanh tra, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thị xã ; Đội Quản lý Trật tự đô thị.  
Phụ trách địa bàn: 

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .