Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Lễ Ramadan của đồng bào Chăm ở An Giang (15/07/2019)

ND – NgườiI Chăm ở An Giang sống tập trung tại các huyện An Phú, Phú Tân và thị xã Tân Châu, có tháng Thánh lễ rất thiên

  • 1
  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .